Attack Ambassadører

Hvidovre Attacks Ambassadørkorps

Attacks ambassadørkorps består af 2 udvalgte spillere fra hvert ungdomshold fra U7-U17.

Som et led i vores vision om at være en hel og bæredygtig klub, vil vi gerne udvikle egne talenter og give dem ansvar, så de kan være med til at sikre klubbens fremtid og udvikling. Samtidig har vi fokus på, at nye ungdomsmedlemmer får en god start i klubben, og at de bliver taget godt imod.

Derfor har vi etableret et ambassadørkorps bestående at dygtige og erfarne spillere, som kan tage hånd om de nye spillere, så de føler sig godt tilpas, og i trygger rammer fra start. Ambassadørerne er på den måde med til at skabe en stærk social kultur. De er desuden klubbens ansigt udadtil og med til at repræsentere Attack ved forskellige arrangementer i kommunen.

Billede
Ambassad%c3%b8r