Støtteaktie

Tekst

Vil du støtte Hvidovre Attack Floorball Club, så kan du købe en støtteaktie til 250 kr.

Neden for kan du se ledige støtteaktie numre. Der trækkes lod om gode præmier to gange årligt (December / Marts)

Køb din støtteaktie her (Skriv dit støtteaktienr. i kommentarfeltet)

Nr. Støtteaktie Nr. Støtteaktie
1 Flemming Pedersen 51
2 Allan Damsø 52
3 Maja Krabbe Jensen 53 Ida Bendsen
4 54 Jean Nielsen
5 Patrick Nielsen 55 Catja Fritz
6 Liam Plannthien 56
7 Thomas Jensen 57
8 Marie Krabbe 58
9 Kasper Eriksen 59
10 60
11 John Mogensen 61
12 Marianne Thorsen 62
13 Kean Gissing 63
14 64
15 65
16 Jens Færgemann 66
17 Peter M Sørensen 67
18 68
19 Anders Bruhn 69
20 70
21 John Christensen 71 Karsten Kristensen
22 Pia Plannthien 72 Lena Mortensen
23 73 Birthe Nielsen
24 Carsten Sørensen 74
25 Karsten Hedorf 75
26 76
27 77
28 78
29 79
30 80
31 81
32 82
33 Malene Krabbe
83
34 Ida krabbe jensen
84
35 85
36 86
37 87
38 88
39 89
40 Kia Jul Teildorf 90
41 Pia Pedersen 91
42 92
43 93
44 Lonni Eriksen 94
45 95
46 96 Mathias Thorsen
47 97
48 Mogens Møller 98
49 Pilar Hedorf 99 Simon Kristensen
50 Kenneth Thorsen 100 Benny Schytte